-13%
Giá gốc là: 48.000.000₫.Giá hiện tại là: 42.000.000₫.