-10%
Giá gốc là: 42.000.000₫.Giá hiện tại là: 38.000.000₫.