-5%
Giá gốc là: 19.500.000₫.Giá hiện tại là: 18.500.000₫.