-8%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.
-25%
Giá gốc là: 12.000.000₫.Giá hiện tại là: 9.000.000₫.
-21%
Giá gốc là: 17.000.000₫.Giá hiện tại là: 13.500.000₫.